«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ

Басқару жүйелері сапасы

Біріктірілген менеджмент жүйесі
ISO9001:2015

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ біріктірілген менеджмент жүйесі сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы жобалау-іздестіру қызметіне, сараптамалық жұмыстарға және инжинирингтік қызметтерге, мұнай-химия, мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалауға, тау-кен өндірістерін жобалауға, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргізуге қолданылады.
Сапа менеджменті жүйесі ұсынылатын қызметтердің жоғары сапасын, Тапсырыс берушілермен тұрақты қарым-қатынастарды нығайтуды және өсу мен даму үшін тұрақты негізді қамтамасыз ететін «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ жалпы басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.


Сапа менеджменті жүйесін қолдану «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ның қолдану саласындағы қызметінің нәтижелерін жақсартуға көмектеседі:
1) Жобалау-іздестіру қызметі
2) Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтік қызметтер
3) Мұнай-химия, мұнай-газ өңдеу өндірістерін, тау-кен өндірістерін жобалау
4) Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргізу


«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ процестерді қажетті ресурстармен қамтамасыз ете отырып, сондай-ақ тұтынушыға бағдарлай отырып, сапа менеджменті жүйесін жақсартуға үнемі ұмтылады және жетілдіреді.

Өзара байланысты процестерді қолдану және оларды жүйе ретінде басқару «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ның белгіленген нәтижелерді алудағы нәтижелілігі мен тиімділігін арттырады.
Қоғамның ішкі аудиторларының, сертификаттау жөніндегі органдардың және Тапсырыс берушінің «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-да жыл сайын ішкі және сыртқы аудиттерді жүргізуі өткен жылдардағы алынған сабақтарды ескере отырып, сондай-ақ оларға жол бермеу бойынша алдын алу шараларын әзірлеу арқылы жүйені жақсартуға және оны тиімдірек етуге мүмкіндік береді.
2021 жылы «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ «Сапа көшбасшысы» номинациясы бойынша «ҰлтССО» сертификаттау органынан марапат алды.

ISO45001:2018

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтарды регламенттейтін басқа да нормативтік құжаттарға қатаң сәйкестікте жүргізіледі.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ның өнімді даму факторларының бірі жоғары басшылықтың қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын қорғауға және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге қатысты қабылдаған жоғары міндеттемелері болып табылады.
Жыл сайын мамандандырылған техниканы, ТЖ департаментін, Өрт қауіпсіздігі департаментін және «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ қызметкерлерін тарта отырып, өрт қауіпсіздігі бойынша оқу-жаттығулар өткізіледі.

Қызметті жоспарлау кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы тәуекелдерді басқару процесіне ерекше назар аударылады. Мәселен, Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қауіптерге талдау және тәуекелдерді бағалау жүйелі түрде жүргізіледі, оның нәтижелері бойынша жоғары тәуекелдер анықталады және оларды төмендету жөніндегі іс-шаралар әзірленеді.

Жүргізушілер міндетті медициналық куәландырудан күніне екі рет, Қоғам ғимаратында, осы үшін арнайы жабдықталған, денсаулық сақтау саласындағы нормалардың талаптарына сәйкес жасақталған медициналық пунктте өтеді.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ жыл сайын өз қызметкерлерін мамандандырылған мекемелермен шарт жасасу жолымен міндетті медициналық сақтандырумен қамтамасыз етеді.

2020 жылы «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ OHSAS 18001:2007 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес келетін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау менеджменті жүйесінен 45001:2018 «Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін басқару жүйелері. Қолдану бойынша талаптар мен ұсынымдар» халықаралық стандартының талаптарына сәйкес келетін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау менеджменті жүйесіне көшу бойынша елеулі жұмыс жүргізілді, соның нәтижесінде «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ сертификаттау органынан тиісті сертификат алды.

Осы стандарттың талаптарын «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ға енгізу қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, жазатайым оқиғалардың алдын алу, кәсіптік сырқаттанушылықтың алдын алу, қызметкерлердің денсаулығын нығайту жөніндегі шаралардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ әрбір қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүйелерін құруға көшбасшылық пен қатысуға назар аударады.

ISO14001:2015

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ Қазақстанның көптеген компаниялары сияқты Қоғамның кез келген процестерінің нәтижесінде қоршаған ортаны қорғау мен экологиялық қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуді өзінің жоғары және өзгермейтін басымдығы деп айқындайды.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ өзінің өндірістік қызметінен қоршаған ортаға ықтимал теріс әсер етудің ықтимал қауіптілігін толық көлемде түсінеді және экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғаудың неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етуге дайын.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес өндірістік қызметті жүзеге асырады.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым міндеттер қолайлы қоршаған табиғи ортаны сақтау болып табылады.

Қолданыстағы жүйе түзету және алдын алу іс-шараларының жоспарын уақтылы әзірлеу және өндірістік процестерді басқару, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы корпоративтік регламенттерді өзектендіру есебінен үнемі жетілдіріліп отырады.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ табиғатты қорғау қызметі қоршаған ортаға эмиссияларға (атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары, ағынды сулардың ластаушы заттардың төгінділері, өндіріс қалдықтарын орналастыру) рұқсатта белгіленген лимиттер мен шарттарға сәйкес жүргізіледі.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік саласындағы экологиялық мәдениетті, персоналдың білім беру және кәсіби деңгейін арттыру мәселелеріне көп көңіл бөледі.

Басқару жүйелері сапасы

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ біріктірілген менеджмент жүйесі сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы жобалау-іздестіру қызметіне, сараптамалық жұмыстарға және инжинирингтік қызметтерге, мұнай-химия, мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалауға, тау-кен өндірістерін жобалауға, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргізуге қолданылады.
Сапа менеджменті жүйесі ұсынылатын қызметтердің жоғары сапасын, Тапсырыс берушілермен тұрақты қарым-қатынастарды нығайтуды және өсу мен даму үшін тұрақты негізді қамтамасыз ететін «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ жалпы басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.


Сапа менеджменті жүйесін қолдану «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ның қолдану саласындағы қызметінің нәтижелерін жақсартуға көмектеседі:
1) Жобалау-іздестіру қызметі
2) Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтік қызметтер
3) Мұнай-химия, мұнай-газ өңдеу өндірістерін, тау-кен өндірістерін жобалау
4) Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргізу


«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ процестерді қажетті ресурстармен қамтамасыз ете отырып, сондай-ақ тұтынушыға бағдарлай отырып, сапа менеджменті жүйесін жақсартуға үнемі ұмтылады және жетілдіреді.

Өзара байланысты процестерді қолдану және оларды жүйе ретінде басқару «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ның белгіленген нәтижелерді алудағы нәтижелілігі мен тиімділігін арттырады.
Қоғамның ішкі аудиторларының, сертификаттау жөніндегі органдардың және Тапсырыс берушінің «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-да жыл сайын ішкі және сыртқы аудиттерді жүргізуі өткен жылдардағы алынған сабақтарды ескере отырып, сондай-ақ оларға жол бермеу бойынша алдын алу шараларын әзірлеу арқылы жүйені жақсартуға және оны тиімдірек етуге мүмкіндік береді.
2021 жылы «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ «Сапа көшбасшысы» номинациясы бойынша «ҰлтССО» сертификаттау органынан марапат алды.

Денсаулық сақтауды басқару және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтарды регламенттейтін басқа да нормативтік құжаттарға қатаң сәйкестікте жүргізіледі.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ның өнімді даму факторларының бірі жоғары басшылықтың қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын қорғауға және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге қатысты қабылдаған жоғары міндеттемелері болып табылады.
Жыл сайын мамандандырылған техниканы, ТЖ департаментін, Өрт қауіпсіздігі департаментін және «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ қызметкерлерін тарта отырып, өрт қауіпсіздігі бойынша оқу-жаттығулар өткізіледі.

Қызметті жоспарлау кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы тәуекелдерді басқару процесіне ерекше назар аударылады. Мәселен, Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қауіптерге талдау және тәуекелдерді бағалау жүйелі түрде жүргізіледі, оның нәтижелері бойынша жоғары тәуекелдер анықталады және оларды төмендету жөніндегі іс-шаралар әзірленеді.

Жүргізушілер міндетті медициналық куәландырудан күніне екі рет, Қоғам ғимаратында, осы үшін арнайы жабдықталған, денсаулық сақтау саласындағы нормалардың талаптарына сәйкес жасақталған медициналық пунктте өтеді.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ жыл сайын өз қызметкерлерін мамандандырылған мекемелермен шарт жасасу жолымен міндетті медициналық сақтандырумен қамтамасыз етеді.

2020 жылы «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ OHSAS 18001:2007 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес келетін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау менеджменті жүйесінен 45001:2018 «Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін басқару жүйелері. Қолдану бойынша талаптар мен ұсынымдар» халықаралық стандартының талаптарына сәйкес келетін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау менеджменті жүйесіне көшу бойынша елеулі жұмыс жүргізілді, соның нәтижесінде «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ сертификаттау органынан тиісті сертификат алды.

Осы стандарттың талаптарын «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ-ға енгізу қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, жазатайым оқиғалардың алдын алу, кәсіптік сырқаттанушылықтың алдын алу, қызметкерлердің денсаулығын нығайту жөніндегі шаралардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ әрбір қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүйелерін құруға көшбасшылық пен қатысуға назар аударады.

Қоршаған ортаны басқару жүйелері

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ Қазақстанның көптеген компаниялары сияқты Қоғамның кез келген процестерінің нәтижесінде қоршаған ортаны қорғау мен экологиялық қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуді өзінің жоғары және өзгермейтін басымдығы деп айқындайды.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ өзінің өндірістік қызметінен қоршаған ортаға ықтимал теріс әсер етудің ықтимал қауіптілігін толық көлемде түсінеді және экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғаудың неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етуге дайын.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес өндірістік қызметті жүзеге асырады.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым міндеттер қолайлы қоршаған табиғи ортаны сақтау болып табылады.

Қолданыстағы жүйе түзету және алдын алу іс-шараларының жоспарын уақтылы әзірлеу және өндірістік процестерді басқару, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы корпоративтік регламенттерді өзектендіру есебінен үнемі жетілдіріліп отырады.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ табиғатты қорғау қызметі қоршаған ортаға эмиссияларға (атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары, ағынды сулардың ластаушы заттардың төгінділері, өндіріс қалдықтарын орналастыру) рұқсатта белгіленген лимиттер мен шарттарға сәйкес жүргізіледі.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік саласындағы экологиялық мәдениетті, персоналдың білім беру және кәсіби деңгейін арттыру мәселелеріне көп көңіл бөледі.

Жобалық құжаттаманы келісу процесі :

• Техникалық тапсырма жасау
•Объектіні инженерлік қамтамасыз ету желілеріне қосудың оңтайлы техникалық шарттарын алу
•Сәулет және қала құрылысы бөлімінде Сәулет жоспарлау тапсырмасын алу
•Қоғамдық тыңдаулар өткізу
•Автожол жобаларын Полиция департаментімен келісу
•Су ресурстары инспекциясындағы жобаларды келісу
•Өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінде жобалық шешімдерді келісу
•Тіркеу шифрын ала отырып, Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу және сараптау
•Энергетикалық сараптама жүргізу
•Материалдарды жеткізу пункттерін көрсете отырып, көлік схемаларын жасау
•Бас жоспарды Бас сәулетшімен келісу
•Сәулет және құрылыс саласындағы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы және санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы нормативтерге сәйкестігіне жұмыс құжаттамасын талдау
•Жобалық құжаттаманы ведомстводан тыс кешенді сараптама порталына жүктеу
•Сарапшылармен жұмыс, туындаған мәселелерді шешу, Техникалық экономикалық көрсеткіштерді бекіту
•Сараптаманың оң қорытындысын алу
•Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу
•Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы талон алу