«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ

Тарихы

Мұнай өнеркәсібі

Атырау облысындағы негізгі бағыттаушы және Қазақстанның экономикалық жүйесіндегі жетекші сала болып табылады. Әрине, мұнай-газ инфрақұрылымының даму тарихы осы бағытқа бағдарланған жобалау жүйесін құрумен тікелей байланысты.

Құру тарихы​

Атырау облысындағы негізгі бағыттаушы және Қазақстанның экономикалық жүйесіндегі жетекші сала болып табылады. Әрине, мұнай-газ инфрақұрылымының даму тарихы осы бағытқа бағдарланған жобалау жүйесін құрумен тікелей байланысты.

Бұл күндердің құрғақ сандарының артында біздің институттың 80 жылдық тарихы жатыр.
Осы жылдар ішінде көптеген реформалар, қайта құру, кеңейту, бірігу және бөліну болды. Ғылыми қызметкерлердің, жобалаушылар мен іздеушілердің бірнеше буыны өзгерді. Логарифмдік сызғыштан заманауи жобалау жөніндегі бағдарламалық жасақтамасы бар қуатты компьютерлерге дейінгі жол еңсерілді.
Бір нәрсе өзгеріссіз қалды – біздің мамандардың өз жұмысына деген бей-жай қарамайтын, шығармашылық көзқарасы, сенімділігі мен тұрақтылығы, жауапкершілігі, кәсібилігі және сапалы жобалық өнім жасауға деген ұмтылысы.

people7

1957 г.

1957 ж. – «Ембімұнайжоба» «Гипроқазмұнай» институтына (КСРО мұнай өнеркәсібі
министрлігінің бұйрығы) қайта құрылды

1970 г.

«Гипроқазмұнай» институты «ҚазҒЗЖИмұнай»
Қазақ Мемлекеттік ғылыми-зерттеу және жобалау институты болып қайта құрылды

1991 г.

«ҚазҒЗЖИмұнай» институтының жобалау бөлімі негізінде ҚазҒЗЖИмұнай Гурьев филиалы құрылды

1995 г.

«ҚазҒЗЖИмұнай» Атырау филиалының базасында «Каспиймұнайгаз» дербес Каспий мемлекеттік ғылыми-зерттеу және жобалау институты (ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрінің бұйрығы) құрылды

2001 г.

институт Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінде 100% мемлекеттік акциялар пакетімен Ашық Акционерлік Қоғам болып қайта құрылды (ҚР Үкіметінің қаулысы)

2002 г.

мемлекеттік акциялар пакеті жаңадан ұйымдастырылған «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ-ға берілді

2004 г.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» ААҚ-ға «Технологиялық зерттеулер орталығы» ЖШС қосылды

2004 г.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» ААҚ «Каспиймұнайгаз» ғылыми-зерттеу және жобалау институты» АҚ болып қайта құрылды

2005 г.

«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ ғылыми-жобалық құрылымдардың қолданыстағы жүйесін оңтайландыру мақсатында «Каспиймұнайгаз» ҒЗИ» ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға құрады, оның жұмыс бағыттары ғылыми зерттеулер, биотехнология, геологиялық барлау және инженерлік ізденістер саласындағы әзірлемелер болып табылады

1957 г.

"Эмбанефтьпроект" преобразована в институт "Гипроказнефть" (приказ Минефтепрома СССР).

1970 г.

институт "Гипроказнефть" преобразован в Казахский Государственный научно-исследовательский и проектный институт "КазНИПИнефть"

1991 г.

«ҚазҒЗЖИмұнай» институтының жобалау бөлімі негізінде ҚазҒЗЖИмұнай Гурьев филиалы құрылды

1995 г.

на базе Атырауского филиала "КазНИПИнефть" создан самостоятельный Каспийский государственный научно-исследовательский и проектный институт "Каспиймунайгаз" (приказ Министра нефтяной и газовой промышленности РК)

2001 г.

институт реорганизован в Открытое Акционерное Общество со 100%-м государственным пакетом акций в Министерстве Энергетики и минеральных ресурсов (Постановление Правительства РК)

2002 г.

государственный пакет акций передан во вновь организованное АО "Казахский институт нефти и газа"

2004 г.

к ОАО « НИПИ «Каспиймунайгаз» было присоединено ТОО « Центр технологических исследований».

2004 г.

ОАО "НИПИ "Каспиймунайгаз" был преобразован в АО "Научно-исследовательский и проектный институт "Каспиймунайгаз"

2005 г.

АО «НИПИ «Каспиймунайгаз», в целях оптимизации существующей системы научно- проектных структур, создает юридическое лицо в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз», направлениями работы которого, являются научные исследования, разработки в области биотехнологии, геологическая разведка и области инженерных изысканий

Play Video

Жобалық құжаттаманы келісу процесі :

• Техникалық тапсырма жасау
•Объектіні инженерлік қамтамасыз ету желілеріне қосудың оңтайлы техникалық шарттарын алу
•Сәулет және қала құрылысы бөлімінде Сәулет жоспарлау тапсырмасын алу
•Қоғамдық тыңдаулар өткізу
•Автожол жобаларын Полиция департаментімен келісу
•Су ресурстары инспекциясындағы жобаларды келісу
•Өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінде жобалық шешімдерді келісу
•Тіркеу шифрын ала отырып, Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу және сараптау
•Энергетикалық сараптама жүргізу
•Материалдарды жеткізу пункттерін көрсете отырып, көлік схемаларын жасау
•Бас жоспарды Бас сәулетшімен келісу
•Сәулет және құрылыс саласындағы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы және санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы нормативтерге сәйкестігіне жұмыс құжаттамасын талдау
•Жобалық құжаттаманы ведомстводан тыс кешенді сараптама порталына жүктеу
•Сарапшылармен жұмыс, туындаған мәселелерді шешу, Техникалық экономикалық көрсеткіштерді бекіту
•Сараптаманың оң қорытындысын алу
•Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу
•Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы талон алу