«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ

экология және өнеркәсіптік қауіпсіздік

БІЗБЕН ЫНТЫМАҚТАСУ ОЛ, ҚЫЗМЕТ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ ЖӘНЕ ТАБЫС ПЕН ӨРКЕНДЕУІҢІЗДІҢ КЕПІЛІ!

КЕШЕНДІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ – Денсаулық сақтау, Еңбек, жай-күй саласында қызметтер көрсетудің бірыңғай орталығы ПБ және ҚОҚ саласында қоршаған ортаны қорғау және қызметтердің кең спектрін көрсету.

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДА ЖҰМЫСТАР ЖҮРГІЗУ

АККРЕДИТТЕЛГЕН ЗЕРТХАНАНЫ ТАРТА ОТЫРЫП, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ

ҚОҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ САЛАСЫНДА ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ

РҰҚСАТ АЛУ ҮШІН ҚҰЖАТТАМА ПАКЕТІН ӘЗІРЛЕУ ӘСЕР ЕТУ

ҚОҚ БӨЛІМДЕРІН, ЖОБАЛАРҒА ЫҚТИМАЛ ӘСЕРЛЕР ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕРДІ ӘЗІРЛЕУ

БҰЗЫЛҒАН ЖЕРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖОБАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ КЕЛІСУ, АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ

КӘСІПОРЫНДАРДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ ЖҮРГІЗУ

ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖОБАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ КЕЛІСУ

ЖҰРТШЫЛЫҚТЫҢ ПІКІРІН ЕСЕПКЕ АЛУ (ҮЕҰ-МЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ), ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

ПЭН, ПЭК, ПАО БАҒДАРЛАМАЛАРЫН, СҚА НЕГІЗДЕМЕСІНІҢ ЖОБАСЫН, ҚОҚ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫН, КҮКІРТТІ ОРНАЛАСТЫРУ НОРМАТИВТЕРІН, ҚАЛДЫҚТАР ПАСПОРТТАРЫН ӘЗІРЛЕУ

ОБЛЫСТА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

РҰҚСАТ АЛУ ҮШІН ҚҰЖАТТАМА ПАКЕТІН ӘЗІРЛЕУ ӘСЕР ЕТУ

ҚОҚ БӨЛІМДЕРІН, ЖОБАЛАРҒА ЫҚТИМАЛ ӘСЕРЛЕР ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕРДІ ӘЗІРЛЕУ

КӘСІПОРЫНДАРДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ ЖҮРГІЗУ

ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖОБАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ КЕЛІСУ

Аккредиттелген зертхананы тарту арқылы
қызметтер көрсету

Қолданыстағы объектілер мен жобалық шешімдердің әсерін түгендеу және кешенді бағалау шеңберінде экологиялық аудит жүргізу

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өндірістік экологиялық мониторингін (ПЭК) жүргізу

Қоршаған ортаны қорғау саласында консалтингтік кешенді қызметтер көрсету

Қоршаған ортаның компоненттерін зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары (ФЭИ)

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ СПЕКТРІ (ПОРТФОЛИО)

Қызмет түрі Қызмет түрлерінің саны
Жұмыстарды орындау және қызмет көрсету Қоршаған ортаны қорғау саласында
6
Облыста жұмыстар жүргізу Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету
7
Кешенді қызметтер көрсету Аналитикалық зертхана
3
Консалтингтік қызметтер көрсету Жобаларды сүйемелдеу бойынша
3
Консалтингтік қызметтер көрсету Жобаларды сүйемелдеу бойынша
2
 • Техникалық есептеулерді орындау, қоршаған ортаға эмиссиялар есептеулерін орындау, эмиссиялар нормативтерінің (ПНЭ), қалдықтарды басқару бағдарламаларының (ПББ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламаларының (ПЭК) жобаларын, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарларын, күкірт карталарында күкіртті ашық түрде орналастыру нормативтерін, СҚА негіздемелерін, ықтимал әсерлер туралы есептерді, бөлімдерді әзірлеу Белгіленген мерзімдерді сақтай отырып, жобаларға және басқа да экологиялық құжаттарға” қоршаған ортаны қорғау ” (РҚБ) және ҚОҚ саласында жоғары сапалы жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету;
  Кәсіпорын қызметін жүзеге асыру шеңберінде ОЖ жай-күйіне экологиялық бақылауды орындау (өндірістік экологиялық мониторинг);
  ҚР уәкілетті органдарында ҚОҚ бойынша құжаттаманы әзірлеу, келісу;
  Талдау зертханасының талдауы мен сынамаларын іріктеуді және экологиялық есептілікті қалыптастыру, дайындау қызметтерін көрсету мүмкіндігін ескере отырып, құжаттама пакетін ресімдеу және әсер етуге рұқсат алу, қоршаған ортаға өндірістік мониторинг жүргізу.
  Қоғамдық тыңдауларға жәрдемдесу, материалдар дайындау, ұйымдастыру және өткізу;
  Жерге орналастыру жобаларын және бұзылған жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу (жобалау жұмыстарын авторлық қадағалауды ескере отырып).
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік мониторингі бойынша қызметтер көрсету шеңберінде, ҚОҚ және ӨБ жобаларын әзірлеу бөлімімен достастықта сынамаларды іріктеу, талдау және кәсіпорындардың өндірістік бақылау хаттамаларын дайындау бойынша талдамалық жұмыстар жүргізу;
  Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде инженерлік-геологиялық ізденістер жүргізу шеңберінде геотехникалық зертханалық қызметтерді жүзеге асыру;
  Сынамаларды іріктеу және талдау бойынша кешенді талдамалық зертхана қызметтерінің жекелеген спектрін көрсету.
 • ҚР құзыретті органдарында жобалау және өзге де құжаттаманы сүйемелдеу және келісу жөніндегі қызметтер (мемлекеттік сараптама және тәуелсіз сараптама);
  Жабдықтаушы ұйымдардан (Қазстрангаз-аймақ, байланыс және коммуникация ұйымдары, монополиялар органдары және т. б.) техникалық шарттарды алу жөніндегі қызметтер;
  Әр түрлі рұқсат құжаттамасын алу бойынша қызметтер (АПЗ, құрылысқа арналған талон-хабарлама және т.б.).
 • Арнайы әзірлеу. өндірістің түрлі салалары үшін ЕҚ, ҚТ, АҚ және ТЖ бойынша бөлімдер, тараулар мен бөлімдер, АҚ және ТЖ қамтамасыз ету жоспарлары.
  Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу және тәуелсіз сараптау.
  Өндірістің түрлі салалары үшін АҚ және ТЖ қамтамасыз ету жоспарларын әзірлеу.
  ТТМ, ТБ, өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқыту және әртүрлі пром/өндіріс жағдайларында жұмыс жүргізу;
  ҚБ, ЕҚ және ҚТ бойынша Консалтингтік қызметтер көрсету.
  Жерге орналастыру жобаларын әзірлеу және келісу
  Бұзылған жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу және келісу.
 • Кең форматты өнімді басып шығару бойынша қызметтер (сызбалар, буклеттер, түптеу);
  Бөгде ұйымдар үшін ЖСҚ жинақтау және шығару жөніндегі қызметтер.
 • ҚОӘБ, қажет болған жағдайда барлық кезеңдер (көзделіп отырған қызмет туралы мәлімдеме, ықтимал әсерлер туралы есеп, “көзделіп отырған қызметті іске асыру кезіндегі нақты әсерлерді жобадан кейінгі талдау және т. б.” бөлімі);
  Атмосфераға жол берілетін шығарындылар (НДВ) нормативтерінің жобасын әзірлеу ;
  Сарқынды сулармен бұрылатын жол берілетін төгінділер (ҚҚС) нормативтерінің жобасын әзірлеу;
  Жерасты горизонттарына сарқынды сулармен бұрылатын рұқсат етілген төгінділер (ҚҚС) нормативтерінің жобасын әзірлеу;
  Санитарлық-қорғау аймағын негіздеу жобасын әзірлеу;
  Қалдықтарды басқару бағдарламасын әзірлеу
  Жерге орналастыру жобаларын және бұзылған жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу;
  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық сипаттағы құжаттарды әзірлеу.
 • Өтінімді ресімдеу және қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу;
  Суды алуға және ағызуға арнайы су пайдалануға рұқсат алу;
  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ағымдағы және перспективалық жоспарларды, бағдарламаларды, жобаларды және тәуекелдерді әзірлеу;
  Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын әзірлеу;
  Ағымдағы төлемдер сомаларының есептерін жасау, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы бойынша декларация жасау (870.00-нысан);
  Қоршаған ортаға нақты эмиссиялар бойынша тоқсан сайынғы есептерді жасау және тапсыру;
  Қалдықтар паспорттарын әзірлеу;
  Экологиялық рұқсатқа енгізілген табиғат пайдалану шарттарының орындалуы туралы есепті жасау және тапсыру;
  Қоршаған ортаны қорғау бойынша жыл сайынғы есептерді жасау және тапсыру: статикалық есептер 2-ТП (ауа) және 4-оС;
  Қалдықтарды түгендеу бойынша жыл сайынғы есепті жасау және тапсыру;
  Парниктік газдарды түгендеу бойынша жыл сайынғы есепті жасау және тапсыру, парниктік газдар есебін жасау;
  Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалының мемлекеттік тіркелімінің(ГТВПЗ)жыл сайынғы есебін жасау және тапсыру;
  Энергоресурстар бойынша жыл сайынғы есепті жасау және тапсыру;
  Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын әзірлеу және ППМ бойынша ай сайынғы, тоқсан сайынғы есепті тапсыру;
  Қалдықтардың, су тұтынудың, су бұрудың және жер асты суларының қозғалысын есепке алу журналдарын жүргізу.
 • Кәсіпорындағы экологиялық жағдайды алғашқы талдау;
  Экологиялық заңнаманы бұзушылықтарды анықтау және жою;
  Экологиялық құжаттаманы экологиялық заңнаманың және мемлекеттік органдардың талаптарына сәйкес келтіру;
  Экологиялық тәуекелдерді бағалау және экономикалық тиімділікке әсері;
  Өндірістік экологиялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу;
  Экологиялық заңнамада көзделген рұқсат беру құжаттарын әзірлеу және келісу, ұзарту;
  Тапсырыс беруші қызметкерлерінің экологиялық білімін арттыруда консультациялық көмек көрсету;
  Ішкі экологиялық бақылау іс-шараларын әзірлеу;
  Мемлекеттік статистикалық есептілікті дайындау және қадағалау органдарына ұсыну;
  Тексеру жүргізу кезінде бақылаушы органдарда клиенттің мүдделерін білдіру;
  Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыру және өткізу;
  Уәкілетті органда құжаттар топтамасын дайындау, беру және сүйемелдеу, жоспарланған Қызмет түріне оң санитариялық – эпидемиологиялық қорытынды алу.
 • Өндірістік қызмет түрлерінің, өнеркәсіптік кәсіпорындардың өнімдері мен қызметтерінің қоршаған ортаға әсерінің экологиялық аудиті;
  Табиғат қорғау заңнамасы талаптарының сақталуын айқындау мақсаттары үшін экологиялық аудит;
  Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен шаруашылық жүйелердің өндірістік қызметімен байланысты әлеуетті экологиялық тәуекелді бағалау үшін экологиялық аудит;
  Негізгі қорлардың экологиялық аудиті табиғат қорғау мақсатындағы жабдыққа, сондай-ақ осындай объектілерді пайдалану жағдайында ұстауға арналған құрылыстарға қойылатын өлшемшарттарға сәйкестігі тұрғысынан;
  Лицензияланатын қызметтің оның лицензиялық шарттарға сәйкестігін айқындау тұрғысынан экологиялық аудиті (мысалы, қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу бөлігінде);
  Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысын алмай салынған немесе салынып жатқан өндірістік объектілер анықталған жағдайларда экологиялық аудит;
  Табиғат пайдаланушы компаниялардың табиғатты қорғау төлемдерінің экологиялық аудиті.

КЭҚКО ЭКОЛОГИЯСЫ САЛАСЫНДА ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖОБА

“Каспиймұнайгаз “ҰИЖИ” ақ кешенді экологиялық қызметтер көрсету орталығы (ООКЭУ) бағыт шеңберінде қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы міндеттерді шешу кезінде қажетті жобалық әзірлемелер кешенін іске асырады. Осы бағыт бойынша жұмыс жобалық құжаттаманы әзірлеуді ғана емес, сонымен қатар оны қадағалау органдарында келісуді, кейіннен қорытындылар мен тиісті рұқсаттарды алуды білдіреді.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ ӘЗІРЛЕУ

“Каспиймұнайгаз “ҰИЖИ” АҚ ЦОКЭУ экологиялық заңнаманың барлық талаптарына қатаң сәйкестікте табиғатты қорғау құжаттамасын әзірлеуді жүргізеді.
Қадағалау органдарын тексеру кезінде проблемалардың туындауын болдырмау үшін экологиялық құжаттаманы әзірлеуде қызметтер көрсету-айыппұлдардың, нұсқамалардың алдын алу және соның салдарынан залалды өтеу үшін төлемдердің болмауы.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

“Каспиймұнайгаз “ҰИЖИ” АҚ ЦОКЭУ ынтымақтастық шарты негізінде сіздің кәсіпорныңызға толық экологиялық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Жұмыстар кешені кәсіпорынның ағымдағы қажеттіліктеріне қарай жеке анықталады. Кеңес беру жазбаша және ауызша түрде мүмкін. Қажет болған жағдайда біздің мамандар сіздің кәсіпорынға барып, топтық форматта тақырыптық кездесу (семинар) өткізе алады.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ

Каспиймұнайгаз “ҰИЖИ” АҚ ЦОКЭУ экологиялық тәуекелдерді анықтауға және бағалауға, сондай-ақ олардың қызметінің экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеуге бағытталған табиғат пайдаланушылардың шаруашылық және өзге де қызметіне тәуелсіз тексеру жүргізеді.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ ӘЗІРЛЕУ

“Каспиймұнайгаз “ҰИЖИ” АҚ ЦОКЭУ экологиялық заңнаманың барлық талаптарына қатаң сәйкестікте табиғатты қорғау құжаттамасын әзірлеуді жүргізеді.
Қадағалау органдарын тексеру кезінде проблемалардың туындауын болдырмау үшін экологиялық құжаттаманы әзірлеуде қызметтер көрсету-айыппұлдардың, нұсқамалардың алдын алу және соның салдарынан залалды өтеу үшін төлемдердің болмауы.

"ЭРА" БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕНІ

Нәтижелерді дайындау мен ресімдеуді қоса алғанда, шығарындылар көздеріне түгендеу жүргізу;


Атмосфералық ауадағы дисперсияны есептеу, оның ішінде кәсіпорындар мен қалалар бойынша жиынтық есептеулер;


Шоғырлану изолиниялары бар карта-схемаларды модельдеу және шығару, нормативтік және есептік СҚА құру;


Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес ластаушы заттарды есепке алу дерекқоры;


2-ТП және т. б. нысан бойынша статистикалық есептілікті дайындау.

РҰҚСАТ БЕРУ ҚҰЖАТТАМАСЫ (ЛИЦЕНЗИЯЛАР МЕН АТТЕСТАТТАР)

ШТАТТЫҚ ҚҰРАМ

Қазіргі уақытта штаттың құрамы 17 қызметкерден тұрады. Барлық қызметкерлердің мамандық бейіні бойынша жоғары білімі, күрделі объектілерде жұмыс істеудің үлкен практикалық тәжірибесі, жоғары біліктілігі мен тамаша дағдылары, оның ішінде 3 ғылым магистрі бар.

“ТШО” ЖШС, “КҚК-К” АҚ, “Эмбанунайгаз” АҚ, НКОК, “Қазгермұнай” ЖШС және т.б. сияқты серіктестер (тапсырыс берушілер) үшін орталық 200-ден астам кешенді қызмет көрсетті, оларға оң пікірлер алынды және мемлекеттік, уәкілетті органдардың тиісті қорытындыларымен расталды.

НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР

ТОО «АНПЗ»

 • "Атырау МӨЗ" ЖШС-нің нормативтік-тазартылған ағындары арнасын реконструкциялау және булану алаңдарын рекультивациялау
 • Ауданы 860 Га "АМӨЗ" ЖШС-нің булану өрістерін рекультивациялау.

ТОО «Almex Petrochemical»

 • Жалпы зауыттық шаруашылық объектілерін қоса алғанда, тазартылған терефтал қышқылы мен полиэтилентерефталат өндірісі (ТЭН-ге ПредОВОС жобасын әзірлеу).

ТОО «ТШО»

 • Күкірт карталарында ашық түрде күкірт жинақтау лимиттерін анықтау әдістемесі;
 • Табиғи ортаға рұқсат етілген физикалық әсерлердің нормативтерін анықтау әдістемесі;
 • Қалдықтарды жинақтау лимиттерін және қалдықтарды көму лимиттерін айқындау әдістемесі;
 • Қалдықтарды азайту жобасы. 4 кезең;
 • Шикі мұнайды жөнелту мүмкіндіктерін кеңейту;
 • Бұрғылау шламын кәдеге жарату жобасы;
 • Амин резервуарының құрылысы;
 • Су айдау жүйесін жаңғырту;
  Вахталық кенттің инженерлік коммуникацияларын бөлшектеу;
 • Күкірт картасын жаңарту 4 .

KMG Systems & Services

 • Белгіленген қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалауды әзірлей отырып, теңіздегі мұнай операцияларын жүргізу кезінде "Солтүстік Каспий мұнайдың төгілуіне ден қою экологиялық базасының" аумағындағы жолаушылар терминалы " жұмыс жобасы

АО «Озенмунайгаз»

 • РВС-7 V=20000М3 упсв-1 резервуарларын салу;
 • РВС-7 V=20000 м3 упсв-2 резервуарларын салу.

ГУ Аппарат акима Атырауской области

 • "Талғайран кентінің ауданында ұзындығы 29 км Спутник қалашығының жылу желілерін салу, көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалауды әзірлеу"ТЭН.

ТОО «Урал Ойл энд Газ»

 • Тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану үшін негізгі жобаны бере отырып, Рожковское кен орнын жайластыру.

КОО «Петрофак Интернешнл»

 • Аджип Қашаған жобасы бойынша құжаттама жобасына, мұнай, газ дайындау зауыттарына жобалау, рұқсат алу, сертификаттау жөніндегі инжинирингтік қызметтер.

АО КТК-К

 • Теңіз ЖЗҚ шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау;
 • Теңіз ЖЗҚ өнеркәсіптік-жаңбырлы кәріз жүйесін реконструкциялау

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

 • Атырау УПТО және КО базасында бензин мен дизель отынын сақтау бойынша ЖЖМ кешенді қоймасы;
 • Prorva CPPN технологиялық сорғы станциясы;
 • ӘЖ құрылысы-10кВ М/р Акинген-Аққұдық.

ТОО «KAZAKHSTAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES INC.»

 • "АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДА ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ГАЗ-ХИМИЯ КЕШЕНІН САЛУ. Түзету 2"

ТОО «Казахтуркмунай»

 • ЦППС қайта құру 3. Елемес;

ТОО «KLPE» (КейЭлПиИ)

 • Атырау облысында алғашқы интеграцияланған газ-химия кешенін салу "жобасына ТЭН. Екінші кезең (ГСУ құрылысы)"

Жобалық құжаттаманы келісу процесі :

• Техникалық тапсырма жасау
•Объектіні инженерлік қамтамасыз ету желілеріне қосудың оңтайлы техникалық шарттарын алу
•Сәулет және қала құрылысы бөлімінде Сәулет жоспарлау тапсырмасын алу
•Қоғамдық тыңдаулар өткізу
•Автожол жобаларын Полиция департаментімен келісу
•Су ресурстары инспекциясындағы жобаларды келісу
•Өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінде жобалық шешімдерді келісу
•Тіркеу шифрын ала отырып, Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу және сараптау
•Энергетикалық сараптама жүргізу
•Материалдарды жеткізу пункттерін көрсете отырып, көлік схемаларын жасау
•Бас жоспарды Бас сәулетшімен келісу
•Сәулет және құрылыс саласындағы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы және санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы нормативтерге сәйкестігіне жұмыс құжаттамасын талдау
•Жобалық құжаттаманы ведомстводан тыс кешенді сараптама порталына жүктеу
•Сарапшылармен жұмыс, туындаған мәселелерді шешу, Техникалық экономикалық көрсеткіштерді бекіту
•Сараптаманың оң қорытындысын алу
•Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу
•Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы талон алу